Bratislavský Rožok Navyše

 1,80

Spoločne čelíme obmedzeniam, spojeným s pandemickou situáciou. Mobilita a sociálne kontakty boli zredukované na minimum, návrat k bežnému štandardu bude náročný a dlhodobý. Preto sme sa rozhodli túto myšlienku rozšíriť aj do virtuálneho priestoru. Na našom e-shope nájdete pri každej položke možnosť zaplatiť o jeden alebo viac kusov viac. Všetky takto naviac zaplatené výrobky pravidelne doručíme vybranému subjektu, ktorý sa zaoberá priamou pomocou ľuďom, ktorí to potrebujú (bezdomovci, matky v núdzi, nevyliečiteľne choré deti a pod.).

SKU: 1.
1 Category

Čo to znamená ? Princíp je jednoduchý: Zákazník si u nás, kúpi dva Bratislavské Rožky, ale vezme si iba jeden. Ten druhý ostane “predplatený” pre niekoho, kto si ho nemože dovoliť. Naši predavači ho potom venujú prvému zákazníkovi, ktorý o to požiada.

Sami sa rozhodnite, koľko Bratislavských Rožkov by ste radi darovali…