Značka kvality SK 2.stupeň

Značka kvality SK 2.stupeň

znacka_kvality_SK_2

V Auguste 2016 boli výrobky spoločnosti FantastiCo s.r.o. ocenené označením Značka kvality SK 2.stupeň.

Označenie Značka kvality SK sa udeľuje výrobcom poľnohospodárskych produktov a potravín, ktorí spĺňajú vybrané kritériá.

Gestorom udeľovania značky je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Odborným garantom udeľovania značky je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky).

Kriériá pre udelenie označnia Značka kvality SK:
– Výrobok musí spĺňať požiadavky ustanovené príslušnými právnymi predpismi.
– Výrobok musí vykazovať príslušné kvalitatívne charakteristiky.
– Predpísaná spotreba domácich surovín u všetkých výrobkov musí byť najmenej 75 % z celkovej spotreby surovín, pričom pri výpočte percentuálneho zastúpenia surovín sa nezapočítava pridaná voda. Pôvod surovín, zodpovedajúci požiadavkám je deklarovaný v príslušnej dokumentácii.
– Všetky fázy výrobného procesu sa musia uskutočňovať na území Slovenskej republiky, s výnimkou surovín z dovozu.
– Výrobky, ktoré majú nadštandardné kvalitatívne vlastnosti, t.j. svojimi kvalitatívnymi parametrami výrazne prevýšia im podobné výrobky na trhu, na základe odborného posúdenia a na odporúčanie špecializovanej komisie získajú Značka kvality SK 2.stupeň, tiež právo používať zlaté logo značky, ktoré bude reprezentovať výrobok s nadštandardnými kvalitatívnymi parametrami. Parametrami deklarujúcimi kvalitu môže byť napríklad obsah biologicky cenných látok, ako sú: antioxidanty, vitamíny, esenciálne mastné kyseliny, stopové prvky, znížená energetická hodnota, znížený obsah soli, probiotický charakter výrobku, znížený obsah prídavných látok (chemické konzervačné látky, stabilizátory, zahusťovadlá a iné), spracovanie umožňujúce zachovanie biologicky cenných prírodných zložiek, tradičná receptúra a technológia výroby, ďalšie kvalitatívne charakteristiky.